Som bekendt er foreningen ejer af flere materielle aktiver bl.a. en Honda vandpumpe, en dykpumpe, en lang stige, en lang split og en trillebør.

Udlån vil fremover blive varetaget af Jens Jørgensen nr. 49 og kun til foreningens medlemmer.

Brug af aktiverne sker på det enkelte medlems eget ansvar.

Foreningen kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for eventuelle skader som måtte ske i forbindelse med brug af disse aktiver.

Materiellet skal naturligvis behandles korrekt og leveres retur i samme stand efter brug.

Skulle der alligevel opstå en skade på materiellet er låneren ansvarlig for skadens udbedring og orientering til Jens Jørgensen.