Beskæring

Her er en fremgangsmåde fra en anden kommune.
De tager et foto og fremsender det til grundejeren
og beder denne om at beskære efter fremsendte foto.

 

Vi har prøvet og lave et eksempel på, hvordan det kunne se ud hos os.